Vodovje

V naselju Krog imamo talno vodo, reko Muro, mrtve rečne rokave, potoka Dobel in Mokoš ter umetno narejene gramoznice, ki so trenutno pomembne le za ribiški šport. Za talno vodo v prekmurskem polju je značilno, da leži zelo plitvo. Globina vode ima precejšnjo amplitudo, kar je posledica podnebnih razmer. Poleti ima najnižjo globino zaradi poletnega deževja, pozimi pa največjo globino zaradi snega, ki ne more pronicati v globino, ampak se zadržuje na površju. Čez večletno obdobje se kaže trend, da se globina talne vode manjša, torej prihaja voda čedalje bolj k površju (Ogrin, 2007). Občasne probleme povzroča še Mura, saj ob nadpovprečnih padavinah predvsem v Avstriji v poletnih mesecih še večkrat prestopi levi in desni breg struge. Nekoč je zalila že celotno vas, vendar danes zaradi nasipov več ni tako nevarna. Zaradi nadpovprečne količine padavin pa lahko povzroča poplave tudi talna voda, ki se pri tem dvigne k površju. Pogoste poplave je povzročal tudi potok Dobel, katerega pa so zaradi tega poglobili, tako da danes ne predstavlja več nevarnosti.