Prebivalstvo

Iz zadnjega popisa 2002 je živelo v Krogu 1096 prebivalcev. Največ (184) jih je spadalo v starostno skupino 45-54 let, najmanj (51) pa v starostno skupino 75+. Od 1096 prebivalcev je bilo 539 moških in 557 žensk. Povprečna starost je bila 39, 0 let (v Sloveniji 39,5 let). 608 prebivalcev je v Krogu živelo že od rojstva, 488 pa se jih je priselilo, kar je večinoma posledica porok.

Aktivnega prebivalstva je bilo 575, ostalo so bili neaktivni prebivalci, med katere spadajo otroci, učenci, dijaki, študenti, upokojenci in drugi.

V Krogu je leta 2002 bilo 352 gospodinjstev, katerega povprečna velikost je znašala 3,11 članov.

 

  1869* 1890* 1900* 1910* 1921* 1931* 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Število preb. 586 720 832 787 718 801 986 988 973 1056 1066 1030 1096
Število gospod. / / / / / / 184 201 215 246 271 290 352

 

*Vogrinčič, 1999