Gasilci

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KROG 1927 – 2007 (povzeto po biltenu izdanu ob 80. Obletnici PGD Krog)

Po velikem požaru avgusta leta 1924, ki je izbruhnil na »marofu« in se je nato hitro razširil na sosednje zgradbe ter povzročil ogromno škodo, so v Krogu začeli razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva. Glavni pobudnik je bil Anton Horvat (Šebjankov), kateremu je pri ustanavljanju veliko pomagal takratni upravitelj osnovne šole v Krogu Ciril Hočevar. Ustanovni zbor je bil sklican 17. julija 1927 v osnovni šoli. Zbora se je po predhodnem popisu udeležilo  40 članov, od tega se je 30 članov vpisalo kot aktivni člani, 7 članov pa je bilo podpornih. Zboru je prisostvoval tudi načelnik martjanske gasilske župe Jugoslovanska gasilska zveza v Ljubljani. Na osnovi teh pravil je bilo društvo vidirano pri Velikem županu mariborske oblasti v Mariboru in s tem bilo pooblaščeno opravljati javno službo. Ob ustanovitvi  je društvo razpolagalo s štirikolesno ročno brizgalno tip Franc Wallser iz Budimpešte, s kapaciteto 200 l/min. Imeli so še 4 sesalne in 60 m tlačnih cevi. Orodje so shranjevali v zidanem orodišču, ki je bil zgrajen leta 1890. V tridesetih letih so ob njem postavili 24 m visok »bor«, razgledni stolp, ki je gasilcem služil za opazovanje.

Leta 1933 se društvo preimenuje v Prostovoljno gasilsko četo, izstopi iz martjanske župe in se vključi v novoustanovljeno gasilsko župo Murska Sobota ter v Gasilsko zajednico dravske banovine v Ljubljani. Aktivnost društva se je kljub slabim materialnim razmeram iz leta v leto dvigovala. Leta 1940 se formira vojno gasilstvo, ki opravlja naloge aktivnega članstva in je večinoma  na orožnih vajah. Prav tako istega leta se formira tudi ženska desetina, ki je delovala tri leta.

V času madžarske okupacije so gasilci imeli obvezne vaje, poveljevanje je bilo v madžarskem jeziku, poleg  rednih gasilcev pa so bili še obvezni gasilci in leventi, ki so tvorili stražo in opravljali opazovanje naleta sovražnih letal. Še pred osvoboditvijo so kroški gasilci dobili prenosno motorno brizgalno Csonka Janos Budimpešta 600 l/min, ki so jo s seboj pripeljali begunci iz Erdelya. Od leta 1948 se društvo imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Krog.

1. aprila 1948 izbruhne pri Francu Mariču v Krogu požar in se zaradi močnega južnega vetra hitro razširi po Varoždinu, danes Brodarska ulica in naprej v Trubarjevo ulico. Po alarmu, ki je bil sprožen preko zvona v vaški kapeli in gasilske trobente, so domači gasilci prispeli na kraj požarišča v petih minutah in pričeli gasiti. Za njimi so prihajala še gasilska društva Bakovci, Satahovci, Murski Črnci, Dokležovje, Veščica, Rakičan in Murski Petrovci. Zaradi ugodnih vodnih razmer je gasilcem uspelo zajeziti širitev požara v smeri vetra in tako preprečiti morda eno največjih požarnih katastrof v Prekmurju. Škoda v takratnih dinarjih je znašala 3 milijone.

Leta 1958 se je začela gradnja gasilskega doma in je trajala vse do leta 1964, kar pa je bila posledica pomanjkanja sredstev. Leta 1968 je društvo kupilo brizgalko DKW 600 l/min, ki so jo kupili s pomočjo denarja zbranega na »borovem gostüvanju«, katerega organizator je tudi bilo. Gostüvanje so lahko priredili zato, ker se od božiča pa do pusta nihče v vasi ni poročil. Gasilci so leta 1972 še kupili gasilni avto. Sledila je nabava nove MB Ziegler 800 l/min. Leta 1984 društvo nabavi orodno vozilo TAM T5 B. Leta 2004 se je gasilska oprema spet posodobila, nabavilo se je novo vozilo in tudi notranja oprema. Opremljeno vozilo so svečano predali v uporabo 29. maja 2004. Blagoslovil ga je murskosoboški župnik g. Martin Horvat.

Vsa leta po ustanovitvi so se gasilci Kroga urili in pripravljali na razna tekmovanja po vaseh po Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Tako so na primer leta 1971 na državnem prvenstvu v Kraljevu dosegli 3. mesto.